JAVNA NABAVKA USLUGA - INFORMISANјE I PROMOCIJA INVESTICIONIH POTENCIJALA I PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ GRADA NOVOG SADA PUTEM SPECIJALIZOVANE PUBLIKACIJE JN BR. 2/2019-G