JAVNA NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRATEĆIH UGOSTITELJSKIH USLUGA U HOTELU VISOKE KATEGORIJE-JN BR. 6/2016 -G