JAVNA NABAVKA ULUGA - USLUGE POSREDOVANјA U OBEZBEĐENJU AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA (JN BR.2/2017)