JAVNA NABAVKA RADOVA - RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANJU OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE (ŠIFRA: OP-4/2019)