JAVNA NABAVKA RADOVA - RADOVI NA SPOLJNOJ HIDRANTSKOJ MREŽI NA OBJEKTU MZ „ SAJLOVO“, ŠIFRA: OP-14/2020,

Preuzmite 5.kd_.pdf (application/pdf 724 KB)
Preuzmite 6.poziv_.pdf (application/pdf 186 KB)