JAVNA NABAVKA RADOVA – RADOVI NA OBJEKTU DOMA KULTURE U RUMENKI, OSLOBOĐENјA 26, (ŠIFRA: OP-12/2018)