JAVNA NABAVKA RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU OBJEKTA ZA POTREBE MZ KAĆ, ŠIFRA: OP-6/2020