JAVNA NABAVKA IZGRADNJA SPORTSKE HALE U PETROVARADINU (BROJ 19-15-O)