JAVNA NABAVKA DOBARA - SPORTSKA OPREMA ZA POTREBE SPORTSKIH HALA I BAZENA „SLANA BARA“, ŠIFRA: JNMV-6/2019