JAVNA NABAVKA DOBARA – SPORTSKA OPREMA ZA POTREBE OPREMANјA SPORTSKE HALE U PETROVARADINU (ŠIFRA: JNMV-9/2017)