JAVNA NABAVKA DOBARA-NAMEŠTAJ ZA OPREMANJE KULTURNE STANICE 1 JNMV-12/2018