JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA PRIRODNOG GASA, ŠIFRA OP-15/2020

Preuzmite 5._kd-op-15-2020-gas.pdf (application/pdf 1361 KB)
Preuzmite 6.poziv_-_op-15-2020.pdf (application/pdf 296 KB)
Preuzmite 5._izm-kd-op-15-2020-gas1.pdf (application/pdf 1483 KB)
Preuzmite 5.3.izm-kd-op-15-2020-gas.pdf (application/pdf 1064 KB)