JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA I UGRADNјA OPREME ZA KLIMATIZACIJU I GREJANјE U PC APOLO, ŠIFRA: PR-1/2019 (PREGOVARAČKI POSTUPAK)