JAVNA NABAVKA DOBARA -NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE (OP-14/2019)