J A V N I O G L A S O SPROVOĐENJU POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI GRADA NOVOG SADA RADI IZGRADNјE PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA U KAĆU PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Preuzmite j_a_v_n_i_o_g_l_a_s.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 19 KB)