IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU LOKALNOGAKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE