IZRADA MODELA UTILIZACIJE ZGRADE RADNIČKOG UNIVERZITETA NOVI SAD (ŠIFRA: JNMV-16/2018)