Čitaj mi

IZMENE TRASE LINIJA 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63, 64 I 69

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 29. 12. 2022. godine do 02. 01. 2023.godine privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj  3, 3A,  9, 9A, 60, 61, 62, 63, 64 i 69 zbog zatvaranja Beogradske ulice i dela Preradovićeve ulice u Petrovaradinu. Zbog održavanja manifestacije „Tesla – svetlosna galerija“, autobuski saobraćaj odvijaće se na sledeći način:

LINIJE BROJ 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63 i 64
Smer iz Novog Sada
Nakon Varadinskog mosta autobusi će skretati desno na Kamenički put, desno na Kej skojevaca, desno Reljkovićevom ulicom saobraćati do Preradovićeve ulice i dalje nastavljati redovnim trasama kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE IZGRAĐENO STAJALIŠTE POSLE SILASKA SA VARADINSKOG MOSTA, TE PRIVREMENA STAJALIŠTA U RELjKOVIĆEVOJ ULICI (ISPRED KBR. 42A) I PRERADOVIĆEVOJ ULICI (NASPRAM KBR. 47).
Smer iz Petrovaradina
Od raskrsnice ulica Preradovićeve i Reljkovićeve autobusi će saobraćati Reljkovićevom ulicom, levo Ulicom Kej skojevaca i nastavljati dalje preko Varadinskog mosta i redovnim trasama kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENO STAJALIŠTE U RELjKOVIĆEVOJ ISPRED KBR. 39 I PRIVREMENO STAJALIŠTE NA KEJU SKOJEVACA (NEPOSREDNO PRE  UKLjUČENjA NA VARADINSKI MOST).

LINIJA BROJ 69
Smer iz Novog Sada
Nakon Varadinskog mosta autobusi će skretati desno  na Kamenički put, desno na Kej skojevaca, desno Reljkovićevom ulicom saobraćati do Preradovićeve ulice, skretati desno u Preradovićevu ulicu, levo u Ulicu Dunavske divizije i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE IZGRAĐENO STAJALIŠTE POSLE SILASKA SA VARADINSKOG MOSTA, PRIVREMENO STAJALIŠTE U RELjKOVIĆEVOJ (ISPRED KBR.42A) I PRIVREMENO STAJALIŠTE DUNAVSKE DIVIZIJE /PRERADOVIĆEVA.