Čitaj mi

IZMENE TRASA LINIJA BROJ 6 i 12

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj:IV-34-6965/2022) određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 6 i 12 zbog rekonstrukcije kolovoza u  Ulici Ćirila i Metodija, od Šarplaninske do Gorana Kovačića u Novom Sadu. Izmenjen  režim saobraćanja linija važi od 21. oktobra 2022.godine do završetka radova. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:

LINIJA BROJ 6
Smer sa Podbare: Od raskrsnice ulica Feješ Klara i Petefi Šandora autobusi saobraćaju desno u Ulicu Petefi Šandora, skreću levo u Ulicu Gorana Kovačića do raskrsnice sa Ulicom Ćirila i Metodija i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Smer sa Adica: Od raskrsnice ulica Gorana Kovačića i Ćirila i Metodija autobusi saobraćaju pravo Ulicom Gorana Kovačića, skreću desno na Bulevar patrijarha Pavla, levo u Vršačku ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.
AUTOBUSI NA IZMENjENOM DELU TRASE AUTOBUSKE LINIJE BROJ 6  KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I JEDAN PAR PRIVREMENIH STAJALIŠTA U ULICI GORANA KOVAČIĆA ISPRED KBR. 23A I 28 I PAR PRIVREMENIH STAJALIŠTA U ULICI PETEFI ŠANDORA ISPRED KBR. 63i I 66.
LINIJA BROJ 12
Smer iz Centra: Od raskrsnice ulica Feješ Klara i Šarplaninske autobusi skreću levo u Šarplaninsku ulicu  i na autobuskom stajalištu u Šarplaninskoj ulici izdržavaju vreme do narednog stajališta.
Smer sa Telepa: Od polaznog stajališta u Šarplaninskoj ulici autobusi saobraćaju levo u Ulicu Stanoja Glavaša, desno u Ulicu Feješ Klare i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.
AUTOBUSI NA IZMENjENOM DELU TRASE AUTOBUSKE LINIJE BROJ 12  KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.