Čitaj mi

IZMENE TRASA LINIJA BROJ 2, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 18A I 18B.

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 19:00 časova 26. septembra do 05:00 časova 27. septembra, privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj 2, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 18A i 18B. Zbog snimanja filma i privremene zabrane saobraćaja u delu Bulevara Jovana Dučića (od raskrsnice sa Bulevarom Bate Brkića do raskrsnice sa Bulevarom Slobodana Jovanovića), autobuski saobraćaj odvijaće se na sledeći način:

LINIJA BROJ 2
Smer ka Novom naselju
Od raskrsnice ulica Futoški put i Bulevar Slobodana Jovanovića autobusi će saobraćati pravo Futoškim putem do raskrsnice sa Bulevarom Bate Brkića i dalje  nastavljati redovnom trasom kretanja.
Smer sa Novog naselja
Od raskrsnice ulica Futoški put i Bulevar Bate Brkića autobusi će saobraćati Futoškim putem do raskrsnice sa Bulevarom Slobodana Jovanovića i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
LINIJE BROJ 7A, 18A
Od raskrsnice Bulevara Jovana Dučića i Bulevara Bate Brkića autobusi će skretati levo na Bulevar Bate Brkića, desno na Bulevar vojvode Stepe do raskrsnice sa  Bulevarom Slobodana Jovanovića i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.

LINIJE BROJ 7B, 18B
Od raskrsnice Bulevara vojvode Stepe i Bulevara Slobodana Jovanovića autobusi će saobraćati pravo Bulevarom vojvode Stepe, skretati levo na Bulevar Bate Brkića do Bulevara Jovana Dučića i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
LINIJA BROJ 8
Smer sa Limana
Od raskrsnice ulica Hadži Ruvimove i Bulevara Evrope autobusi će skretati desno na Bulevar Evrope, levo na Bulevar vojvode Stepe, levo na Bulevar kneza Miloša i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
Smer sa Novog naselja
Od raskrsnice ulica Bulevar vojvode Stepe i Bulevar Bate Brkića autobusi će saobraćati pravo Bulevarom vojvode Stepe, skretaće desno na Bulevar Evrope, levo u Hadži Ruvimovu ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
LINIJE BROJ 9 i 9A
Smer iz Petrovaradina
Od raskrsnice Futoškog puta i Bulevara Slobodana Jovanovića autobusi će saobraćati pravo Futoškim putem, skretati desno na Bulevar Bate Brkića, levo na Bulevar Jovana Dučića i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja do okretnice.
Smer sa Novog naselja
Od raskrsnice Bulevara Jovana Dučića i Bulevara Bate Brkića autobusi će skretati desno na Bulevar Bate Brkića, levo na Futoški put do raskrsnice sa Bulevarom Slobodana Jovanovića i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.

NA IZMENJENOM DELU TRASE КORISTIĆE SE AUTOBUSКA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.