Čitaj mi

Izmena trase linija 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63 i 64

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od  6:00 časova 18. septembra do 5:00 časova 20. septembra privremeno se menjaju trase autobuskih linija broj  3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63 i 64. Zbog zabrane saobraćaja u petrovaradinskoj Beogradskoj ulici u vreme održavanja  manifestacije „Podgrađe Booktown“ u okviru „Kaleidoskopa kulture“, autobuski saobraćaj odvijaće se na sledeći način:

Smer iz Novog Sada
Posle Bulevara Mihajla Pupina i prelaska Varadinskog mosta autobusi će skretati desno i saobraćati prema drumsko-železničkom mostu, odnosno do Relјkovićeve ulice i Preradovićeve ulice i dalјe nastavlјati redovnim trasama kretanja.
Smer iz Petrovaradina
Od raskrsnice ulica Preradovićeve i Relјkovićeve autobusi će saobraćati Relјkovićevom ulicom, drumsko-železničkim mostom, Venizelisovom ulicom do Beogradskog keja, Trgom neznanog junaka do Bulevara Mihajla Pupina i dalјe redovnim trasama kretanja.

NA IZMENјENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENA STAJALIŠTA NAKON SKRETANјA DESNO SA VARADINSKOG MOSTA NA KEJU SKOJEVACA, U RELjKOVIĆEVOJ ULICI 39 I 42A, TE U  PRERADOVIĆEVOJ ULICI NASPRAM KBR. 47.