Čitaj mi

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA

Određena je privremena izmena režima saobraćaja u Kisačkoj ulici u Novom Sadu, zbog izvođenja radova na izgradnji vrelovoda. Pomenuti radovi su nastavak radova na izgradnji vrelovoda u Kisačkoj ulici.

Izmena režima saobraćaja će se obavljati u sledeće dve faze:
Faza 2- U okviru druge faze radova određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja u raskrsnici Kisačke ulice i Ulice Jovana Cvijića u Novom Sadu zbog izvođenja radova na izgradnji vrelovoda. Za vreme trajanja radova Ulica Jovana Cvijića i Kisačka ulica postaju slepe. Za vreme izvođenja ove faze radova dolazi do izmene trasa autobuskih linija i to:

LINIJA BROJ 1
Smer sa Klise: Na raskrsnici Kisačke i Bulevara Jaše Tomića, autobusi skreću desno na Bulevar Jaše Tomića i kreću se do raskrsnice Bulevara Jaše Tomića i Bulevara oslobođenja gde autobusi skreću levo na Bulevar oslobođenja. Autobusi nastavljaju pravo Bulevarom oslobođenja do raskrsnice Bulevara oslobođenja i Jevrejske ulice, gde skreću levo u Jevrejsku i kreću se pravo do raskrsnice Jevrejske ulice i Bulevara Mihajla Pupina, gde skreću desno na Bulevar Mihajla Pupina i nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase, linija 1 koristi samo stajalište Bulevar oslobođenja – Bulevar Jaše Tomića.
Smer sa Limana: Na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i Jevrejske ulice, autobusi skreću levo u Jevrejsku i kreću se do raskrsnice Jevrejske ulice i Bulevara oslobođenja, gde skreću desno na Bulevar oslobođenja. Autobusi nastavljaju pravo Bulevarom oslobođenja do raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića, gde skreću desno na Bulevar Jaše Tomića i kreću se do raskrsnice Bulevara Jaše Tomića i Kisačke ulice, gde skreću levo u Kisačku ulicu i nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase, linija 1 koristi samo stajališta Bulevar oslobođenja – Jevrejska i Bulevar Jaše Tomića – Bulevar oslobođenja.
LINIJA BROJ 11A
Na raskrsnici Gundulićeve i Temerinske ulice, autobusi skreću desno u Temerinsku ulicu i kreću se do raskrsnice Temerinske i Partizanske ulice, gde skreću levo u Partizansku ulicu. Autobusi nastavljaju pravo do raskrsnice Partizanske i Kisačke ulice, gde skreću levo u Kisačku ulicu i kreću se do raskrsnice Kisačke ulice i Bulevara Jaše Tomića, gde skreću desno na Bulevar Jaše Tomića i nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase, linija 11A koristi samo stajališta Temerinska – Patrijarha Čarnojevića i Sentandrejski put – Partizanska.

LINIJA BROJ 11B
Na raskrsnici Bulevara Jaše Tomića i Kisačke ulice, autobusi skreću levo u Kisačku ulicu i kreću se do raskrsnice Kisačke i Partizanske ulice, gde skreću desno u Partizansku ulicu. Autobusi nastavljaju pravo do raskrsnice Partizanske i Temerinske ulice, gde skreću desno u Temerinsku ulicu i kreću se do raskrsnice Temerinske i Gundulićeve ulice, gde skreću levo u Gundulićevu i nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase, linija 11B KORISTI samo stajalište Kisačka – Podvožnjak.
LINIJA BROJ 17
Smer iz BIG-a: Na raskrsnici Kisačke ulice i Bulevara Jaše Tomića, autobusi skreću desno na Bulevar Jaše Tomića i kreću se do okretnice kod Železničke stanice („Potkovica“) gde završavaju trasu kretanja.
Smer prema BIG-u: Autobusi započinju trasu od okretnice kod Železničke stanice („Potkovica“) i skreću levo na Bulevar Jaše Tomića. Autobusi nastavljaju pravo do raskrsnice Bulevara Jaše Tomića i Kisačke, gde skreću levo u Kisačku ulicu i nastavljaju dalje redovnom trasom kretanja.
LINIJE BROJ 21, 22, 23, 24 i 30
Smer prema Železničkoj stanici: Na raskrsnici Kisačke ulice i Bulevara kralja Petra, autobusi skreću levo na Bulevar kralja Petra i kreću se pravo do raskrsnice Bulevara kralja Petra i Bulevara oslobođenja, gde skreću desno na Bulevar oslobođenja i nastavljaju pravo do okretnice kod Železničke stanice („Potkovica“).
Smer od Železičke stanice: Početno stajalište za linije broj 21 i 30 je na autobuskom stajalištu Bulevar oslobođenja – Bul. Jaše Tomića (ispred pekare „Klas“). Autobusi se kreću pravo Bulevarom oslobođenja do raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra, gde skreću levo na Bulevar kralja Petra.Autobusi nastavljaju pravo do raskrsnice Bulevara kralja Petra  i Kisačke ulice, gde skreću desno u Kisačku ulicu i nastavljaju dalje redovnom trasom kretanja.

Na izmenjenom delu trase, linije 21, 22, 23, 24 i 30 ne koriste stajališta drugih linija.
Polasci na linijama 23 iz Budisave i 24 iz Kovilja koji u napomeni imaju C (saobraća do centra Novog Sada), saobraćaju izmenjenom trasom i produžavaju do stajališta Bulevar Mihajla Pupina – Pothodnik. Privremena izmena režima saobraćaja za ovu fazu važi u periodu od 11. jula 2023. do 23. jula 2023. godine.

Faza 3- U okviru treće faze određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja u Kisačkoj ulici od Ulice Jovana Cvijića do Dositejeve ulice u Novom Sadu zbog izvođenja radova na izgradnji vrelovoda.
Za vreme izvođenja ove faze radova dolazi do izmene trasa autobuskih linija i to:
LINIJA BROJ 1
Smer sa Klise: Na raskrsnici Kisačke i Bulevara Jaše Tomića, autobusi skreću desno na Bulevar Jaše Tomića i kreću se do raskrsnice Bulevara Jaše Tomića i Bulevara oslobođenja gde autobusi skreću levo na Bulevar oslobođenja. Autobusi nastavljaju pravo Bulevarom oslobođenja do raskrsnice Bulevara oslobođenja i Jevrejske ulice, gde skreću levo u Jevrejsku i kreću se pravo do raskrsnice Jevrejske ulice i Bulevara Mihajla Pupina, gde skreću desno na Bulevar Mihajla Pupina i nastavljaju redovnom trasom kretanja.

Na izmenjenom delu trase, linija 1 koristi samo stajalište Bulevar oslobođenja – Bulevar Jaše Tomića.

Smer sa Limana: Na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i Jevrejske ulice, autobusi skreću levo u Jevrejsku i kreću se do raskrsnice Jevrejske ulice i Bulevara oslobođenja, gde skreću desno na Bulevar oslobođenja. Autobusi nastavljaju pravo Bulevarom oslobođenja do raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića, gde skreću desno na Bulevar Jaše Tomića i kreću se do raskrsnice Bulevara Jaše Tomića i Kisačke ulice, gde skreću levo u Kisačku ulicu i nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase, linija 1 koristi samo stajališta Bulevar oslobođenja – Jevrejska i Bulevar Jaše Tomića – Bulevar oslobođenja.
LINIJA BROJ 17
Smer iz BIG-a: Na raskrsnici Kisačke ulice i Bulevara Jaše Tomića, autobusi skreću desno na Bulevar Jaše Tomića i kreću se do okretnice kod Železničke stanice („Potkovica“) gde završavaju trasu kretanja.
Smer prema BIG-u: Autobusi započinju trasu od okretnice kod Železničke stanice („Potkovica“) i skreću levo na Bulevar Jaše Tomića. Autobusi nastavljaju pravo do raskrsnice Bulevara Jaše Tomića i Kisačke, gde skreću levo u Kisačku ulicu i nastavljaju dalje redovnom trasom kretanja.
LINIJE BROJ 21, 22, 23, 24 i 30
Smer prema Železničkoj stanici: Na raskrsnici Kisačke ulice i Bulevara kralja Petra, autobusi skreću levo na Bulevar kralja Petra i kreću se pravo do raskrsnice Bulevara kralja Petra i Bulevara oslobođenja, gde skreću desno na Bulevar oslobođenja i nastavljaju pravo do okretnice kod Železničke stanice („Potkovica“).
Smer od Železičke stanice: Početno stajalište za linije broj 21 i 30 je na autobuskom stajalištu Bulevar oslobođenja – Bul. Jaše Tomića (ispred pekare „Klas“).  Autobusi se kreću pravo Bulevarom oslobođenja do raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra, gde skreću levo na Bulevar kralja Petra. Autobusi nastavljaju pravo do raskrsnice Bulevara kralja Petra  i Kisačke ulice, gde skreću desno u Kisačku ulicu i nastavljaju dalje redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase, linije 21, 22, 23, 24 i 30 ne koriste stajališta drugih linija.
Polasci na linijama 23 iz Budisave i 24 iz Kovilja koji u napomeni imaju C (saobraća do centra Novog Sada), saobraćaju izmenjenom trasom i produžavaju do stajališta Bulevar Mihajla Pupina – Pothodnik
Privremena izmena režima saobraćaja za ovu fazu važi u periodu od 23. jula 2023. do 4. avgusta 2023. godine.

Novi Sad, 10. jul 2023. godine