IZLAGANJE NA JAVNI UVID PLANA GENERALNE REGULACIJE PROSTORA ZA MEŠOVITU NAMENU IZMEĐU BULEVARA EVROPE, BULEVARA CARA LAZARA, ULICA STRAŽILOVSKE I ŽARKA ZRENJANINA