Čitaj mi

IZGRADNјA STANOVA U VETERNIKU I FUTOGU ZA IZBEGLA LICA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, zajedno je sa predsednikom Komisije za rešavanje stambenih pitanja izbeglih lica Žarkom Mićinim i komesarom Vladimirom Cucićem iz Komesarijata za izbeglice i migarcije, prisustvovao konferenciji za novinare povodom realizacije projekta izgradnje stanova u Veterniku i Futogu za izbegla lica. Naime, u cilјu stambenog zbrinjavanja tih lica Grad je obezbedio lokacije na kojima će se sredstvima donatora, Banke za razvoj saveta Evrope i putem Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Jedinice za upravlјanje projektima, a kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja, izgraditi 276 stambenih jedinica u Veterniku i 152 stambene jedinice u Futogu.

- Čekali smo dan kada ćemo moći da objavimo da smo sve procese završili i da će naši sugrađani koji su devedesetih godina iz teških okolnosti i ratnih razaranja došli u Novi Sad i Srbiju, sada konačno moći da reše svoje stambeno pitanje. Zahvalјujući Komesarijatu za izbeglice i Jedinici za upravlјanje projektima, mi ćemo krenuti veoma brzo, verujem početkom 2018. godine, u izgradnju 276 stanova u Veterniku. Grad Novi Sad je obezbedio veoma dobru i kvalitetnu lokaciju, i u budžetu Grada smo opredelili 24 miliona dinara za njeno opremanje. Komesarijat je preko donatora, preko čitave te komponente zbrinjavanja izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije, obezbedio novčana sredstva. Nadam se da će radovi krenuti što pre, da će tender biti sproveden u predviđenim rokovima i da će ti lјudi biti stambeno sigurni. Takođe, paralelno sa ovom pričom, radimo i na nastavku procesa izgradnje 152 stana u Futogu – rekao je Miloš Vučević i zahvalio se Komisiji koja je sprovodila postupak odlučivanja ko će dobiti pravo zakupa, a time i otkupa stanova.

Komesar Vladimir Cucić iz Komesarijata za izbeglice i migracije je izrazio zahvalnost gradonačelniku i gradskoj upravi na tome što su našli način da se ostvari taj projekat.

- To neće biti samo Futog i Veternik, već još jedna lokacija, takođe u Veterniku, gde će nakon skupštine donatora u Parizu biti doneta odluka o izgradnji još 70 stambenih jedinica u okviru podprojekta 9. Novi Sad je prema tome, u ovom trenutku, jedno od najvećih socijalnih gradilišta u zemlјi, na koje možemo da budemo ponosni – rekao je Vladimir Cucić.

Predsednik Komisije za rešavanje stambenih pitanja izbeglih lica Novog Sada Žarko Mićin je istakao da zahvalјujući tom projektu ukupno 428 izbegličkih porodica dobija krov nad glavom.

- Kroz rad  Komisije je prošlo preko 50 000 dokumenata, a održali smo 55 sednica. Danas je bodovna lista, odnosno Odluka sa listom korisnika, objavlјena na sajtu Grada, Komesarijata, a dostupna je i u svim novosadskim mesnim zajednicama.  Formirana je i Komisija za Futog, a juče je održana prva sednica. Odluka je da će 15. januara naredne godine biti objavlјen javni poziv za Futog. Takođe, biće još 70 stanova aktuelno u radu Komisije, što je treći postupak tog tipa u Novom Sadu, jer smo obezbedili još jednu lokalciju u Veterniku u Ulici Milana Tepića, za koju čekamo odobrenje za sredstva na donatorskoj konferenciji – rekao je Žarko Mićin.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilј da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 lјudi u regionu. Od tog broja 16.780 porodica je u Srbiji, tačnije oko 45.000 lјudi. Regionalni stambeni program Republike Srbije vredan je 330 miliona evra. Taj program za sve četiri zemlјe vredan je 584 miliona evra i finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske. Izgradnjom 276 stambenih jedinica u Veterniku i 152 stambene jedinice u Futogu kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja, Grad Novi Sad će postati nosilac jednog od najvećih projekata stambenog zbrinjavanja izbeglih lica u regionu.

Novi Sad, 28. decembar 2017. godine