Čitaj mi

IZGRADNјA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA NA KLISI

Usled povećanja broja objekata porodičnog stanovanja na Klisi, došlo je do potrebe za rešavanjem problema odvođenja otpadnih voda, te se trenutno izvode radovi na izgradnji kanalizacione mreže u tom delu grada.

Radovi se izvode na izgradnji kanalizacione mreže u slivu Baje Pivlјanina, u dve faze, za čega je ukupno izdvojeno 225,8 miliona dinara. Nova kanalizaciona mreža u dužini od 7,5 km sa tri crpne stanice gradi se u ulicama Baje Pivlјanina, Majke Jugovića, Alekse Nenadovića, Arkadija Varađanina, Vase Ostojića, Janka Halkozovića, Kralјa Vukašina, Ivana Senkovića, Arkadija Varađanina, Baje Pivlјanina, kao i u Kolubarskoj, Dečanskoj i  Mojkovačkoj ulici i njihovim pripadajućim kracima.

Izgradnjom nove kanalizacione mreže biće omogućeno priklјučenje na sistem odvođenja otpadnih voda za čak 370 domaćinstava, poručuju iz Gradske uprave za građevinsko zemlјište i investicije.

Novi Sad, 28. decembar 2020. godine