IZGRADNjA BICIKLISTIČKE STAZE NOVI SAD - BEGEČ OD ULICE SIME MATAVULjA U NOVOM SADU DO DUNAVSKE ULICE U FUTOGU

Biciklistička staza Novi Sad – Begeč pripada jednom od tri koridora koji prolaze kroz Srbiju, koridoru EuroVelo 6, od Antlantika do Crnog mora - projekat Evropske biciklističke federacije, kojim se razvija 14 međunarodnih biciklističkih koridora u mrežu koja pokriva čitav evropski kontinent.

U proteklom periodu završeni su radovi na izgradnji prve dve faze biciklističke staze Novi Sad – Begeč, kako sledi:

  • Izgradnja biciklističke staze Novi Sad – Begeč 1. faza (l=1.727 m) Vrednost radova je iznosila oko 24,5 miliona dinara.
  • Izgradnja biciklističke staze Novi Sad – Begeč 2. faza (l=4.548 m)

Vrednost radova je iznosila oko 71,8 miliona dinara.

Tokom okotobra meseca 2022. godine,  ugovorena je izgradnja biciklističke staze Novi Sad – Begeč 3. Faza, od Ulice Sime Matavulja u Novom Sadu do Dunavske ulice u Futogu (l=10.573 m) u iznosu od 170,6 miliona dinara, uz sufinansiranje Uprave za Kapitalna ulaganja APV, u iznosu od 85 miliona dinara.
Predmet ugovora je izgradnja biciklističke staze na deonici od ulice Sime Matavulja u Novom Sadu do Dunavske ulice u Futogu, u ukupnoj dužini od 10,5km.

Radovi su završeni 30.06.2023.godine.