INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE