Interbalkanska mreža lokalnih vlasti u oblasti životne sredine

Grad Novi Sad i Asocijacija za zaštitu životne sredine Grada Atine i Pireja potpisali su 29. maja 2013. godine Memorandum o razumevanju i međubalkanskoj saradnji u oblasti zaštite životne sredine. Prvi rezultat ove saradnje je realizacija projekta Interbalkanska mreža lokalnih vlasti u oblasti životne sredine (ELAIN) u okviru EU Programa „Evropa za građane“. Projekat ima za cilј identifikovanje izazova u oblasti zaštite životne sredine i pronalaženje najbolјeg rešenja za lokalne ekološke probleme. Pored Novog Sada, u realizaciji ovog projekta učestvuje pored Grada Novog Sada još sedam gradova partnera: Atina, Niš, Sofija, Istočno Sarajevo, Bijelјina, Rijeka i Tirana. Vrednost granta je 55.000 EUR.

Projekat je u celosti realizovan.