Čitaj mi

INTERAKTIVNI VEB ALATI U REALIZACIJI PROJEKTA TRIBUTE

Na kraju drugog projektnog perioda, konzorcijum TRIBUTE kompletirao je nekoliko aktivnosti uz već uspešno usvajanje TRIBUTE platforme znanja kao klјučnog alata za sveobuhvatno sprovođenje projekta. Projekat je započet  u januaru 2021. godine, a cilј je razvoj transnacionalne strategije gradskog prevoza u Jadransko-jonskoj regiji, u skladu sa namerama EU o održivoj, integrisanoj i inkluzivnoj mobilnosti. Zbog kovid ograničenja i nemogućnosti ličnih susreta koje nameće pandemija, TRIBUTE je u suštini zahtevao dinamični i interaktivni veb-alat kako bi sprovodio i unapredio razmenu među svojim partnerima. Ovo je ostvareno pomoću EUSAIR Stakeholder Platform (ESP), a kojim je upravlјao Region Marka, Interreg ADRION partner na projektu iz Italije, EUSAIR Facility Point.

ESP je usvojen kao TRIBUTE platforma znanja i korišćen je za sada za organizovanje onlajn susreta partnera. U budućnosti, biće korišćen za razmenu rezultata pilot mera i razmenu najbolјih praksi učesnika TRIBUTE living labs („živih laboratorija“ koje okuplјaju stejkholdere u cilјanim oblastima mobilnosti). Platforma će ponuditi kako funckionalne i tehničke pogodnosti za interakciju među učesnicima kao i za razmenu informacija. Ovakav vid bilateralnog partnerstva između EUSAIR Facility Point-a i TRIBUTE-a predstvalјa dodatnu vrednost za Interreg ADRION Programme, a ostvaruje se kroz prožimanje dva Interreg projekta.

Kada je reč o osnovnim aktivnostima projekta, većina TRIBUTE partnera je pokrenula svoje Living Labs. Novi Sad je do sada uspešno organizovao šest living lab susreta. Grad Milano održao je početni sastanak sa sprovodiocima razmene mobilnosti. Gradovi Ljublјana i Maribor zakazali su svoje početne sastanke za decembar, dok će ostali projektni partneri (Zagreb, Sarajevo i Patras) pokrenuti svoje living lab aktivnosti početkom 2022. godine. 

Metodologija za TRIBUTE Action Plan biće finalizovana tokom predstojećih nedelјa uklјučujući i zajednički okvir za sprovođenje nekoliko pilot mera, što je u skladu sa projektom koji je prepoznao National Recovery and Resilience Plan (NRRP), SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) za navedene gradove i drugim gradskim projektima iz oblasti mobilnosti. Efekat pristupa living lab biće vrednovan na osnovu svojih primenjivosti u drugim gradskim projektima mobilnosti. 
Za više informacija posetite zvaničnu veb stranicu TRIBUTE https://tribute.adrioninterreg.eu.

Novi Sad, 29. decembar 2021. godine