INFORMATOR O RADU GRADSKE UPRAVE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I INVESTICIJE