II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ZA PODSTICANјE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE PROGRAMA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD KOJA REALIZUJU UDRUŽENјA