Čitaj mi

GRADE SE OBJEKTI ZA PROIZVODNO USLUŽNO ZANATSTVO I MAGACINSKI PROSTOR NA RIMSKIM ŠANČEVIMA

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić obišao je radove na izgradnji prvog objekta u Kompleksu proizvodno zanatskih i magacinskih prostora na potezu Rimski Šančevi. Izgradnjom ovakvog centra stvara se mogućnost da se na jednom dostupnom vangradskom lokalitetu nađe objedinjen poslovno industrijsko zanatski centar od velikog značaja za potrebe stanovništva, a plan je da se podstakne razvoj male privrede u Novom Sadu.

- Grad Novi Sad finansira izgradnju proizvodno-zanatskog kompleksa na površini od preko 4 hektara gde će u budućnosti biti nova poslovna zona. Grad se tokom godina proširio, a mnogo privrednih pogona i kapaciteta je ostalo u delovima grada koji više ne pogoduju toj nameni. Ideja nam je da izgradimo jedan kompleks magacina sa svim pratećim sadržajima, kancelarijama, prilaznim putevimai i kompletnom infrastrukturom gde će mala i srednja preduzeća moći da obavljaju svoju delatnonost pod mnogo povoljnijim uslovima nego što je to bio slučaj do sada. - rekao je gradonačelnik i dodao da je ukupno planirana površina celog Kompleksa oko 50.000 m2.

Realizacijom projekta ostvaruje se ideja lokalizovanja industrijsko zanatskog centra kao posebne celine, magacinskih prostora, edukovanja početnika zanatlija u smislu učenja poslovanju i pružanju pomoći Grada u prvim godinama poslovanja istih uz određene beneficije, rešavanje nezaposlenosti, jačanje male privrede sve u cilju sadašnje problematike Grada Novog Sada na tom planu. Takođe, razrešiće se problem eksproprisanih prostora oslobađanjem lokaliteta za privođenje namena razvoju Grada.

Novi Sad, 16. novembar 2011. godine