Čitaj mi

GRAD VODI RAČUNA O OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci  prof. dr Nikola Ćirović posetio je danas Udruženje za pomoć mentalno nedovolјno razvijenim osobama Grada Novog Sada i ujedno prisustvovao sastanku Koordinacionog odbora devet udruženja osoba sa invaliditetom.

Prof. dr Ćirović je naglasio da kao član Gradskog veća ima obavezu da na terenu upozna sve korisnike socijalne pomoći i sagleda način na koji ta udruženja funkcionišu.

- Ovih devet reprezentativnih udruženja okuplјa oko 4.500 članova. Obaveza gradske vlasti je da vodi računa o sugrađanima, doprinose njihovom prilagođavanju svakodnevnom životu i obezbedi  uslove za normalan život. Grad izdvaja novac za funkcionisanje udruženja, njihove programe i edukaciju članova. Oformlјena je nova komisija u kojoj će udruženja imati svog predstavnika, kako bi zauzeli objektivne kriterijume za raspodelu sredstava na predstojećem konkursu – rekao je prof. dr Nikola Ćirović.

Predsednica Koordinacionog odbora dr Milka Budakov istakla je da joj je drago što ih je već na početku obavlјanja funkcije posetio član Gradskog veća i izrazila nadu da će Grad redovno uplaćivati finansijska sredstva udruženjima, kako bi ona mogla nesmetano da funkcionišu.

U ime Gradske organizacija slepih i slabovidih Novi Sad predsednica ovog udruženja Neza Đurkić je napomenula da se suočavaju  sa problemom nedovolјne pristupačnost i da od Grada očekuje da će nastaviti sa postavlјanjem zvučnih semafora, uklanjanjem barijera kao i regulisanjem nepropisno parkiranih vozila u centru grada.

Novi Sad, 11. jul 2014. godine