Čitaj mi

GRAD NOVI SAD POMAŽE PENZIONERE SA NAJNIŽIM PRIMANјIMA

Gradsko veće Grada Novog Sada donelo je Zaklјučak o dodeli novčane pomoći u iznosu od 10.000,00 dinara radi pobolјšanja materijalnog položaja za 5.251 korisnika penzije sa teritorije Grada Novog Sada, čiji iznos penzije ne prelazi 21.766,26 dinara, a koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada.

Korisnici penzije sa najnižim primanjima su u mogućnosti da od 13. decembra 2023. godine sredstva podignu na svim šalterima pošte, kao i u banci „Poštanska štedionica“, uz važeću ličnu kartu.

Novi Sad, 13. decembar 2023. godine