Čitaj mi

GRAD I POKRAJINA ZAJEDNO ULAŽU U PEŠAČKO-BICIKLISTIČKI MOST, PODGRAĐE I ALMAŠKI KRAJ

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović potpisali su u Kulturnoj stanici „Svilara“ Sporazum o zajedničkom investiranju i realizaciji investicionih projekata i projekata tekućeg održavanja. Predmet Sporazuma su strateški investicioni projekti od zajedničkog interesa za Pokrajinu i Grad, a to su izgradnja pešačko-biciklističkog mosta i obnova objekata Petrovaradinske tvrđave sa podgrađem, kao i uređenje Almaškog kraja u Novom Sadu.

- Ovo je veliki dan za sve u Novom Sadu i kulminacija svih zajedničkih planova gradske i pokrajinske administracije. Dva projekta koja su predmet danas potpisanog Sporazuma, trajno će na bolјe promeniti sliku grada. Jedan je pešačko-biciklistički most, uz celovito ulaganje u Petrovaradinsku tvrđavu. Mi smo već raspisali javnu nabavku za projektno-tehničku dokumentaciju za taj most i očekujemo početak izgradnje sledeće godine. Drugi projekat jeste razvoj Almaškog kraja, najstarijeg dela grada sa bačke strane. Na Podbari će stoga, između ostalog, uslediti potpuno uređenje, izgradnja i proširenje kanalizacione mreže. To znači da brinemo o našem gradu i građanima, ali će dodatnim ulaganjima u cilјu obnove starog ruha Almaškog kraja, Novi Sad biti zanimlјiviji i turistima. Grad i Pokrajina zajedno finansiraju ovaj projekat i hvala Pokrajinskoj vladi na podršci – rekao je gradonačelnik Vučević.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović se zahvalio gradonačelniku Vučeviću na dobroj saradnji u proteklih šest godina.

- Ovaj Sporazum doprineće tome da se u Almaški kraj unese novi duh, čime se trasira put sveobuhvatne obnove tog dela grada i on se time priblažava standardima kvartova i ambijentalnih celina u Evropi. Sledeće godine možemo očekivati početak radova i verujem da će to na kraju rezultirati velikim uspehom. Drugi posao se tiče izgradnje mosta na starim stubovima na Dunavu, a taj projekat predviđa i revitalizaciju tunela ispod tvrđave. To se nadovezuje na revitalizaciju podgrađa, koje će uskoro biti svojevrsna oaza za kulturni i umetnički život, za razne manifestacije i festivale - rekao je Igor Mirović.

Projekat izgradnje pešačko-biciklističkog mosta obuhvata njegovu izgradnju preko postojećih stubova nekadašnjeg mosta Franca Jozefa, rekonstrukciju postojećih tunela sa izgradnjom podzemnih liftova za prevoz bicikala i pešaka, i obnovu objekata Petrovaradinske tvrđave sa Podgrađem. Uređenje Almaškog kraja u Novom Sadu obuhvata rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnih površina sa javnim osvetlјenjem i komunalnom infrastrukturom, odnosno izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Podbari, kao i obnovu fasada i krovova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i korišćenje kulturnih dobara, s obzirom na to da je Almaški kraj utvrđena prostorno kulturno-istorijska celina.

Novi Sad, 24. decembar 2021. godine