DRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DODELU PAKETA HRANE NAJUGROŽENIJIM PORODICAMA IZBEGLICA I INTERNO RASELjENIH LICA SA BORAVIŠTEM NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA