Čitaj mi

DOSPEVA PRVA RATA GODIŠNJEG POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da 14. februara 2023. godine, dospeva prva rata za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu.

Poreski obveznici prvu ratu poreza na imovinu plaćaju u visini poslednje rate iz rešenja za 2022. godinu.

Rešenja sa utvrđenim obavezama po osnovu poreza na imovinu za 2023. godinu, ove kao i prethodnih godina poreski obveznici na kućne adrese dobiće zajedno sa uplatnicama.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata koja na današnji dan iznosi 15,25%, a istovremeno, takvim odgovornim odnosom prema zakonskim rokovima za plaćanje poreza, zajedno doprinosimo bržem i kvalitetnijem razvoju našeg Grada.

Zajedno gradimo naš Grad.  

Novi Sad, 6. februar 2023. godine