Bolјi kvalitet života kroz pobolјšanje sistema palijativnog zbrinjavanja (Better quality of life through improvement of the palliative care system)

KRATAK OPIS PROJEKTA: Nosilac projekta je Dom zdravlјa Osijek, a partner u projektu je Dom zdravlјa Novi Sad. Cilј projekta je uspostavlјanje algoritma lečenja i pobolјšanja kvaliteta pružanja zdravstvenih i medicinskih usluga u palijativnom zbrinjavanju. Razmena znanja i dobre prakse između Republike Srbije i Republike Hrvatske kroz prezentacije i radionice, dovodi do povećanja broja stručnjaka upoznatih sa savremenim metodama u lečenju, smanjenja medicinskog otpada i troškova uz približavanje savremenih materijala svim pacijentima. Projektom je predviđeno pružanje psihosocijalne podrške pacijentima i njihovim porodicama, kako bi se smanjio uticaj bolesti na psihološkom aspektu. 

VREDNOST PROJEKTA: Ukupna vrednost projekta iznosi 97.932,56 evra, od čega vrednost projekta koja se odnosi na Dom zdravlјa Novi Sad iznosi 51.392,24 evra.

STATUS PROJEKTA: Realizovan.