Čitaj mi

ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРОГРАМ ОБУКЕ МЛАДИХ У ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Član Gradskog veća za privredu, mr Goran Sečujski i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada, učestvovali su 23. oktobra 2013. godine na prezentaciji Programa obuke mladih u privatnim preduzećima, koji je pokrenuo USAID Projekat održivog lokalnog razvoja sa 32 lokalne samouprave u Srbiji, i pozivaju privatna preduzeća sa teritorije Grada Novog Sada da se prijave za učešće u pomenutom Programu http://www.novisad.rs/avni-poziv-poslodavtsima-program-obuka-mladikh-u-p....

Program podrške razvoju radne snage otvoren je za sva privatna preduzeća zainteresovana za angažman novih zaposlenih i podrazumeva dvomesečnu obuku u privatnim preduzećima. Poslodavci će kroz ovaj program moći brzo i lako da nađu i obuče zaposlene koji odgovaraju njihovim potrebama, i tako uštedeti vreme i novac za odabir i angažovanje kadrova koji im trebaju za ostvarenje ciljeva poslovanja.

Program obuhvata besplatnu selekciju kadrova sa traženim kvalifikacijama, njihovo angažovanje i administriranje njihovog angažovanja. Za vreme trajanja obuke kandidati primaju nadoknadu od 60% minimalne bruto zarade koju obezbeđuje USAID Projekat održivog lokalnog razvoja, po osnovu Ugovora o stručnom usavršavanju.

Obuka je namenjena mladima do 30 godina starosti za obavljanje poslova u proizvodnom i sektoru usluga. Pravo učešća u Programu imaju sva preduzeća sa pet i više zaposlenih koja imaju registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji Grada Novog Sada. Prednost prilikom selekcije imaju preduzeća iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija i industrija metala.

Izbor poslodavaca koji će učestvovati u Programu obaviće USAID Projekat održivog lokalnog razvoja u konsultaciji sa predstavnicima Grada Novog Sada. Prednost prilikom selekcije imaće poslodavci koji planiraju zapošljavanje novih radnika u periodu od šest meseci i nakon završetka Programa obuke mladih u privatnim preduzećima, zatim poslodavci koji dolaze iz redova malih i srednjih preduzeća, kao i poslodavci koji posluju u okviru navedenih sektora.

Broj kandidata koji se prima na obuku u svako preduzeće zavisi od broja zaposlenih u datom preduzeću. Poziv je otvoren do 17. novembra 2013. godine. Selekcija preduzeća biće obavljena do kraja novembra, a preduzeća informisana o rezultatima selekcije najkasnije do 2. decembra. Na osnovu broja traženih kandidata svih kompanija koje su se prijavile za učešće u Programu, biće raspisan Javni poziv za agenciju za regrutovanje kandidata. Izabrana preduzeća imaće mogućnost da obave finalnu selekciju kandidata tokom januara 2014. godine, kako bi obuka na radnom mestu mogla da počne tokom februara i marta 2014. godine.

Preduzeća se prijavljuju popunjavanjem i slanjem popunjenog formulara http://www.novisad.rs/avni-poziv-poslodavtsima-program-obuka-mladikh-u-p... za prijavu za učešće u Programu.

Popunjeni prijavni formular poslodavci treba da pošalju elektronskim putem na email adresu: obukanaradnommestu@lokalnirazvoj.rs najkasnije do 17. novembra 2013. godine.

Više informacija se može preuzeti sa veb sajta USAID Projekta održivog lokalnog razvoja www.lokalnirazvoj.rs.

Kontakt osoba za dodatne informacije iz USAID Projekta lokalnog održivog razvoja:
Andreja Koršič akorsic@lokalnirazvoj.rs, svakog radnog dana 14-16h telefonom na broj 011 41 41 187.

Novi Sad, 25. oktobar 2013. godine