Arhiva

30.11.2017 - 16:14
Grad Novi Sad je objavio konkurs za izradu mobilnih aplikacija u cilјu unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih...
30.11.2017 - 14:36
Novi Sad je jedan od partnera u IPA projektu prekogranične saradnje ''Colorful cooperation'' čiji je cilј...
30.11.2017 - 14:19
U cilјu prezentacije investicionih potencijala AP Vojvodine održan je sastanak na kojem je potpisan Sporazum o saradnji čija je...
29.11.2017 - 13:05
Na inicijativu Grada Novog Sada i JKP “Informatika” pokrenut je projekat zahvalјujući kojem će Novosađani i svi gosti...
29.11.2017 - 12:46
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, poslanica...
28.11.2017 - 19:46
Kompanija ''NIS'' podržala je ove godine 42 projekta u okviru konkursa ''Zajednici zajedno'' koji...
28.11.2017 - 12:38
Član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodi i deci posetio je zajedno sa pomoćnicom gradonačelnika Ljilјanom...
28.11.2017 - 11:11
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa direktorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sinišom...
27.11.2017 - 13:42
Člаn Grаdskоg vеćа zа zdrаvstvо prоf. dr Zоltаn Hоrvаt оtvоriо је stručni skup „Prеvеnciја zlоupоtrеbе psihоаktivnih...
26.11.2017 - 13:41
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa članom Gradskog veća za kulturu Daliborom Rožićem prisustvovao...