Arhiva

20.03.2015 - 14:51
Član Gradskog veća za privredu mr Goran Sečujski primio je predstavnike kompanije ''Netex Consulting'' kao i...
19.03.2015 - 16:33
  Šef  Kanclarije za lokalni ekonomski razvoj prof. dr Marijana Dukić-Mijatović zajedno sa načelnicima Gradskih...
19.03.2015 - 15:35
Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Мilоš Vučеvić оbišао је lоkаciјu nа Rimskim šаnčеvimа gdе је u tоku izgrаdnjа...
19.03.2015 - 12:41
Član Gradskog veća za privredu mr Goran Sečujski i šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović, sa...
17.03.2015 - 13:56
Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Мilоš Vučеvić i člаn Grаdskоg vеćа zа privrеdu mr Gоrаn Sеčuјski dаnаs su, u Grаdskој kući,...
17.03.2015 - 13:33
Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava poreske obveznike da zbog neodložnih poslova iz delokruga rada Uprave i...
16.03.2015 - 18:25
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je u Gradskoj kući šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji...
16.03.2015 - 13:35
Obaveštavaju se interno raselјena lica sa Kosova i Metohije, koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada da...
14.03.2015 - 15:27
Član Gradskog veća za kulturu Vanja Vučenović i predstavnica Odbora "Antićevih dana" Sunčica Marković položili su vence...
14.03.2015 - 13:19
Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Мilоš Vučеvić zајеdnо sа dirеktоrоm ЈKP „Grаdskо zеlеnilо“ Аlеksаndrоm Bоgdаnоvićеm...