Čitaj mi

AKCIJA „PRETVORIMO KVART U PARK ZA ZELENI NOVI SAD“

Grad Novi Sad - Gradska uprava za zaštitu životne sredine, je u okviru Programa korišćenja sredstva budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu, između ostalog, predvideo sredstva u iznosu od 10.400.000,00 dinara za očuvanje i unapređenje zelenila malih urbanih celina, a u cilju povećanja zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada i podsticanja građana da svoje slobodno vreme posvete aktivnom boravku u zelenom okruženju tokom cele godine.

S tim u vezi, Grad Novi Sad pokreće akciju „PRETVORIMO KVART U PARK ZA ZELENI NOVI SAD“, u okviru koje inicijativu za uređenje zelenila na javnim površinama na teritoriji Grada Novog Sada podnose stambene zajednice preko svojih organa ili profesionalnih upravnika kome su povereni poslovi upravljanja.

Prijave se podnose u periodu od 1. do 30. septembra 2021. godine putem e-maila-a: office.zivotnasredina@uprava.novisad.rs.
Prijava za uređenje zelenila na javnim površinama na teritoriji Grada Novog Sada se može preuzeti na internet stranici Gradske uprave za zaštitu životne sredine – www.environovisad.rs .

Gradska uprava za zaštitu životne sredine će u saradnji sa stručnim timom imenovanim u Radnoj grupi za održvi razvoj Grada Novog Sada i JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, nakon pregleda i razmatranja prispelih prijava, pregleda stanja prijavljenih površina na predloženim lokacijama i vrste predloženih radova, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, odabrati lokacije na kojima će se sprovesti akcija očuvanja, unapređenja i podizanja zelenila.

Prednost u odabiru lokacija za očuvanje, unapređenje i podizanja zelenila će imati delovi Grada koji imaju manje površina pod zelenilom i površine koje su devastirane.

Dobro planirano i očuvano zelenilo predstavlja jedno od najvećih bogatstava svakog urbanog mesta i ima centralnu ulogu u održivom razvoju gradova te pozivamo sve građane da pošalju svoje predloge lokacija za ozelenjavanje i da ulepšaju svoje okruženje.

Novi Sad, 25. avgust 2021. godine

Preuzmite prijava_kvart_u_park.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 14 KB)