Čitaj mi

20 000. DOMAĆINSTVO OSLOBOĐENO PLAĆANJA KOMUNALIJA

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i direktor JKP „Informatika“ Zoran Delić obišli su porodicu Glušćević, koja je u okviru akcije Plava kućna računaljka dvadesethiljadito domaćinstvo koje je oslobođeno plaćanja jednog mesečnog računa komunalno-stambenih usluga. Odlukom Grada Novog Sada sugrađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom komunalnom sistemu, od novembra 2009. godine, omogućeno je oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednog mesečnog računa.

- Mi od 2009. godine preko JKP "Informatika" sprovodimo akciju kojom stimulišemo građane koji redovno plaćaju račune da dobiju jedan besplatan račun, a to je preko 20 000 domaćinstava do sada. To radimo iz više razloga, a prvenstveno da stimulišemo građane da redovno izmiruju obaveze, odnosno da se odužimo građanima koji su redovne platiše. Budući da smo mi grad koji ima najveću naplativost, čak preko 90 % na godišnjem nivou, to nam omogućava da možemo odlično da funkcionišemo i da ulažemo dosta sredstava, ne samo u tekuće troškove, nego i u infrastrukturu i u investicije, Ta akcija je kontinuirana, dakle mesečno između 600 i 1200 porodica dobije besplatan račun i to je postalo praksa. - rekao je gradonačelnik Pavličić i dodao da će se ova akcija nastaviti i u budućnosti.

Domaćin Ljubiša Glušćević rekao je da je zadovoljan što mu je taj račun došao sa nula dinara, jer je celu porodicu obradovao pred zimski raspust, a deo kućnog budžeta planiran za račune, potrošen je na skijanje. Mogućnost oslobađanja plaćanja jednog mesečnog računa objedinjene naplate komunalno-stambenih sluga imaju imaoci Zlatne kuglice. Zlatnu kuglicu ima onaj ko u poslednjih 6 meseci, posmatrano u trenutku obrade priznanice, plaća svoj račun do 20-og u mesecu, za penzionere je rok 30-ti u mesecu. Raspored ko će kada biti oslobođen plaćanja jedno mesečnog računa se utvrđuje na osnovu broja bodova koji se obračunavaju po dva osnovna kriterijuma: vreme uplate i iznos priznanice.

Novi Sad, 9. februar 2012. godine