Čitaj mi

170 MILIONA ZA AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA

U Gradskoj kući održana je sednica Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada na kojoj je usvojen Akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu, a kojoj su pored člana Gradskog veća za privredu Milorada Radojevića koji je i predsednik Saveta, prisustvovali i članovi Gradskog veća, gradskih uprava, predstavnici Nacionalnog saveta za zapošljavanje, Univerziteta u Novom Sadu, Sindikata i Poslodavaca.

Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2021. godinu predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u 2021. godini, radi unapređenja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti.

- Grad Novi Sad godinama uspešno sprovodi aktivnu politiku zapošljavanja i ostvaruje dobre rezultate. Vrednost Akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu je 171.350.000 dinara i očekuje se da njime bude obuhvaćeno oko 700 lica. Ovogodišnji prioriteti aktivne politike zapošljavanja su otvaranje novih radnih mesta i podsticanje samozapošljavanja, naročito žena, što pokazuje težnju Grada da podrži princip rodne ravnopravnosti. Realizovaćemo i programe stručnog osposobljavanja mladih koji prvi put zasnivaju radni odnos na određeno vreme, za obuku za samostalan rad u struci kao i sprovođenje programa stručne prakse – rekao je Milorad Radojević i dodao da se prvi konkursi očekuju početkom maja.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja Grada koji će biti realizovani u cilju povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti u 2021. godini su: program pripravnika, program stručne prakse, organizovanje javnih radova od interesa za Grad, podrška samozapošljavanju, subvencije za otvaranje novih radnih mesta, sajmovi zapošljavanja, Univerzitetska profesionalna praksa studenata kao i obuke i edukacija lica.

Od 2012. do 2020. godine za programe zapošljavanja izdvojeno je oko milijardu i osamdeset pet miliona dinara, što Novi Sad svrstava na sam vrh lokalnih samouprava koje opredeljuju najviše sredstava za programe zapošljavanja.

Novi Sad, 23. april 2021. godine