JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - UGOSTITELJSKE USLUGE RESTORANA SA INTERNACIONALNOM KUHINJOM ZA PROTOKOLARNE POTREBE GRADONAČELNIKA GRADA NOVOG SADA (ŠIFRA: JNMV-U- 3/2014-G)

Preuzmite konkursna_dokumentacija.pdf (application/pdf 591 KB)
Preuzmite poziv.pdf (application/pdf 190 KB)