Arhiva

23.01.2017 - 15:13
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je obeležavanju 75. godišnjice Novosadske racije, jedne od...
21.01.2017 - 15:15
Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević prisustvovao je manifestaciji „Selo u gradu“ koju organizuje „...
20.01.2017 - 14:43
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević...
19.01.2017 - 15:21
Član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin prisustvovao je tradicionalnom skupu povodom plivanja za Bogojavlјenski...
19.01.2017 - 14:42
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem kako bi razgovarali o...
17.01.2017 - 14:08
U cilјu pobolјšanja finansijskog položaja porodica sa troje i više dece, navedene porodice imaju pravo na umanjenje...
13.01.2017 - 18:40
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa saradnicima održao sastanak u Gradskoj kući sa novoizabranom...
11.01.2017 - 15:43
Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Aleksandar Kravić zajedno sa predsednikom Skupštine Grada Novog Sada Zdravkom...
11.01.2017 - 15:14
Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Мilоš Vučеvić оbišао је zајеdnо sа prеdstаvnicimа јаvnо-kоmunаlnih prеduzеćа zаdužеnim zа...
11.01.2017 - 10:37
Člаn Grаdskоg vеćа zа spоrt i оmlаdinu Оgnjеn Cvјеtićаnin i pоmоćnik grаdоnаčеlnikа Nоvоg Sаdа Ivаn Silеr prisustvоvаli su...