Arhiva

09.07.2014 - 15:29
Zаmеnik grаdоnаčеlnikа Nоvоg Sаdа Bоrkо Ilić i člаn Grаdskоg vеćа zа spоrt i оmlаdinu Prеdrаg Svilаr prisustvоvаli su...
09.07.2014 - 14:49
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i član Gradskog veća za kulturu Vanja Vučenović primili su u Gradskoj kući,...
08.07.2014 - 15:59
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i član Gradskog veća za komunale poslove Vladimir Stojković ugostili su...
08.07.2014 - 14:57
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je promociji letnjih uniformi i bicikala Komunalne policije koji će im...
07.07.2014 - 15:20
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i član Gradskog veća za kulturu Vanja Vučenović primili su učenike novosadskih...
07.07.2014 - 14:00
  Povodom 7. jula - Dana ustanka naroda Srbije šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović položio...
07.07.2014 - 13:22
Delegacija Grada Novog Sada u sastavu šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj prof. dr Marijana Dukić Mijatović i...
07.07.2014 - 13:08
Novi Sad je, uz još 11 gradova i opština, potpisao Deklaraciju o ulasku u program sertifikacije gradova i op...
05.07.2014 - 19:33
Predstavnici Grada Novog Sada i gradske organizacije Crvenog krsta ispratili su 47 dece i tri vaspitača koji su krenuli na...
04.07.2014 - 16:01
Pоvоdоm pоčеtkа rеаlizаciје prојеktа оživlјаvаnjа Еđšеgа, kао svојеvrsnоg cеntrа kulturnih dеšаvаnjа u Nоvоm Sаdu,...