Arhiva

20.05.2016 - 13:52
Šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović prisustvovao je proslavi dana Istorijskog arhiva Grada Novog...
20.05.2016 - 12:09
Načelnica Gradske uprave za kulturu Vesna Srdanov otvorila je manifestaciju ''Ples sa Evropom – maturantska parada...
19.05.2016 - 13:24
Da je grad Novi Sad krenuo putem pametnih gradova sveta, svedoče brojni projekti koji se već nekoliko godina unazad realizuju u...
18.05.2016 - 12:52
Člаn Grаdskоg vеćа zа privrеdu mr Gоrаn Sеčuјski učеstvоvао је nа pаnеl diskusiјi „Znаčај еkо i gаstrо turističkоg...
17.05.2016 - 17:45
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar...
17.05.2016 - 12:53
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je u Gradskoj kući gradonačelnika Puhova, grada u Slovačkoj Republici,...
17.05.2016 - 11:21
Šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović primio je počasnu građanku Novog Sada Hanelore Lamhe iz...
16.05.2016 - 13:29
Član Gradskog veća za privredu mr Goran Sečujski i šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj prof. dr Marijana Dukić-...
16.05.2016 - 12:54
Grаdskа uprаvа zа privrеdu Nоvоg Sаdа nа 83. Меđunаrоdnоm pоlјоprivrеdnоm sајmu kојi sе оdržаvа u Nоvоm Sаdu dо 20. mаја,...
14.05.2016 - 13:34
Član Gradskog veća za kulturu Vanja Vučenović primio je  predstavnike Gradskog tamburaškog orkestra „Banja Luka...