Projects

04.02.2016 - 11:09
Grad Novi Sad jedan od partnera na projektu WeLive - „Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u...
04.02.2016 - 11:05
Grad Novi Sad jedan od partnera na projektu MobiWallet - „Mobilnost i transport digitalnog novčanika  / Mobility and...
04.02.2016 - 10:55
Grad Novi Sad jedan od partnera na projektu SocIoTal - „Pouzdan, pametan i siguran Internet za Pametne gradove /  A...
10.03.2015 - 13:28
KRATAK OPIS PROJEKTA: Nosilac projekta je Grad Osijek, a partner Grad Novi Sad.Cilј Projekta je da se, zajedničkim radom,...
10.03.2015 - 13:22
KRATAK OPIS PROJEKTA: Nosilac projekta je Dom zdravlјa Osijek, a partner u projektu je Dom zdravlјa Novi Sad. Cilј projekta je...
10.03.2015 - 13:12
KRATAK OPIS PROJEKTA: Studija izgradnje biciklističke staze od graničnog prelaza Ilok-Bačka Palanka do Novog Sada. Aplikant je...
18.11.2014 - 11:45
Grad Novi Sad je jedan od 12 partnerskih organizacija iz pet evroskih zemalјa (Velika Britanija, Italija, Nemačka, Srbija i...
09.05.2014 - 10:48
U okviru programa EXCHANGE 4 Gradu Novom Sadu je odobren projekat „Pružanje stručne podrške jedinicama lokalne...
04.12.2013 - 10:34
U okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Mađarska, odobrena su sredstva za projekat „Zajednički informacioni...
03.12.2013 - 10:48
U okviru programa EXCHANGE 4 Gradu Novom Sadu, putem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, je odobren projekat “...