Capital Investments

10.12.2019 - 14:14
Centar grada deo je starog gradskog jezgra koji uživa kako urbanističku, tako i zaštitu kulturnog dobra. Planska...
10.12.2019 - 14:13
U zapadnom delu područja lokaliteta Jugovićev, na potezu severno od Bulevara vojvode Stepe planira se izgradnja atletske dvorane...
10.12.2019 - 14:12
Za predmetni lokalitet je sproveden ARHITEKTONSKI KONKURS poslovno-ugostiteljskog objekta i pešačko-infrastrukturnog mosta...
10.12.2019 - 14:11
Za predmetni lokalitet je sproveden URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKI KONKURS ZA IDEJNO REŠENjE MOSTA PREKO DUNAVA NA...
11.03.2016 - 11:48
Najznačajni investicioni poduhvat u 2016. godini je kompletno infrastrukturno opremanje oko 140.000 m² u Radnoj zoni Sever...
02.06.2009 - 18:57
Planirani most preko Dunava predstavlja produžetak Bulevara Evrope (gradska magistrala) u pravcu juga. Izgradnjom ovog mosta...
02.06.2009 - 18:48
Gradska deponija (Novi Sad) je organizovan, ograđen i čuvan prostor, na kojem se smeće tretira prema predviđenim Planovima i...
02.06.2009 - 18:40
Izgradnjom javne garaže na uglu Šafarikove i Uspenske ulice, u samom centru grada, će se artikulisati vrednosti i...
02.06.2009 - 18:34
Duž Ulice Modene planirana je javna podzemna garaža kapaciteta oko 120 parking mesta po etaži, gde broj podzemnih etaža nije...