Capital Investments

11.03.2016 - 11:48
Najznačajni investicioni poduhvat u 2016. godini je kompletno infrastrukturno opremanje oko 140.000 m² u Radnoj zoni Sever...
02.06.2009 - 18:57
Planirani most preko Dunava predstavlja produžetak Bulevara Evrope (gradska magistrala) u pravcu juga. Izgradnjom ovog mosta...
02.06.2009 - 18:48
Gradska deponija (Novi Sad) je organizovan, ograđen i čuvan prostor, na kojem se smeće tretira prema predviđenim Planovima i...
02.06.2009 - 18:40
Izgradnjom javne garaže na uglu Šafarikove i Uspenske ulice, u samom centru grada, će se artikulisati vrednosti i...
02.06.2009 - 18:34
Duž Ulice Modene planirana je javna podzemna garaža kapaciteta oko 120 parking mesta po etaži, gde broj podzemnih etaža nije...